Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija

english

french

 

Išleistas naujas žurnalo "Klubo 13 ir Ko žinios" numeris Nr. 60

Tikslai

 

Klubas „13 ir Ko“ (Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija) – asociacija, vienijanti asmenis, turinčius psichikos sveikatos problemų, jų šeimų narius ir globėjus, psichiatrijos įstaigų darbuotojus bei organizacijos rėmėjus, siekdama koordinuoti jų veiklą, atstovauti ir ginti asmenų, patyrusių psichikos sutrikimų, interesus, kitaip tenkinti šių asmenų viešuosius interesus.

Klubo tikslai ir uždaviniai:

  • Asmenų, patyrusių psichikos sutrikimų, sveikatos, socialinė, darbinių įgūdžių reabilitacija ir ugdymas.
  • Asmenų, patyrusių psichikos sutrikimų, įstatyminių, socialinių, buitinių ir kitų teisių gynimas.
  • Pagalba asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų, integruojantis į visuomenę.
  • Asmenų, patyrusių psichikos sutrikimų, turinčių polinkių kūrybai ir menui, ugdymas ir lavinimas, jų kūrybos spausdinimas, demonstravimas ir kitoks populiarinimas.
  • Rūpinimasis psichikos neįgaliųjų buitinėmis sąlygomis.
  • Asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, laisvalaikio užimtumo organizavimas.
  • Visuomenės supažindinimas su asmenų, patyrusių psichikos sutrikimų, problemomis ir reikmėmis.
  • Psichikos ligonių įvaizdžio visuomenėje gerinimas.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose:

Klubo nariai nuolat dalyvauja nevyriausybinių organizacijų mugėse, spaudos forumuose, reabilitacinėse stovyklose, dailės pleneruose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Jie dalyvavo tarptautinėse psichikos paslaugų vartotojų konferencijose: Estijoje (1996, 2002), Rumunijoje (1997, 2003), Vengrijoje (1998), Lenkijoje (1999), tarptautiniuose seminaruose Vilniuje (1999), Slovėnijoje (2001), Druskininkuose (2001), Kaune (2003), Albanijoje (2003), Danijoje (2004), Moldovoje (2004), Belgijoje (2004, 2005); 4 seminarų cikle "Sveikatos paslaugų vartotojų grupių stiprinimas bei sveikatos apsaugos gynimo skatinimas Centrinėje ir Rytų Europoje" Budapešte ir Balatone, Vengrijoje, Bratislavoje, Slovakijoje (2005); "Sveikata išsiplėtusioje Europos Sąjungoje", Bratislavoje, Slovakijoje (2007); II Baltijos šalių psichikos sveikatos forume Vilniuje (2001), VI Europos klubų namų konferencijoje Rendsburge, Vokietijoje (2000); Vilniaus-Varšuvos sveikatos seminaruose Lietuvoje ir Lenkijoje (1997-2000);
GAMIAN-Europe metiniuose suvažiavimuose: IV - Maltoje (2001), V - Liublijanoje, Slovėnijoje (2002), VI - Marselyje, Prancūzijoje (2003), VII - Taline, Estijoje (2004), VIII - Bukarešte, Rumunijoje (2005), IX - Blankenberge, Belgijoje (2006), regioniniame seminare Taline, Estijoje (2007); X GAMIAN-Europe metiniame suvažiavime Terme Tuhelj, Kroatijoje (2007);
naujai įstojusių ES šalių NVO konferencijoje Prahoje (2006); seminare ,,Fizinė gerovė psichikos sveikatoje: laikas veikti" Barselonoje, Ispanijoje (2006); konferencijose: "Nugalėti diskriminaciją psichikos sveikatoje" Nicoje, Prancūzijoje (2007),"Kova prieš diskriminaciją praktikoje" Triere, Vokietijoje (2007); pirmajame PSO Europos regiono seminare "Pacientai už pacientų saugumą" Dubline, Airijoje (2007).

 
     

Adresas: Parko 15, LT-11205, Vilnius, tel.: 8-5-267-06-13, fax: 8-5-267-15-03. Sąskaita: LT347300010002464311,
AB "Hansabankas", Rotušės skyrius, kodas 73000
E-mail: info@club13.lt