Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija

english

french

 

Išleistas naujas žurnalo "Klubo 13 ir Ko žinios" numeris Nr. 60

          Danguolė Regina Survilaitė

Suvalkuose 2006m.

         D.Survilaitė 1970 m. baigė VU medicinos fakultetą ir nuo tada dirba gydytoja RVPL (nuo 1984 m. - skyriaus vedėja). Pagrindinės D.Survilaitės domėjimosi sritys - psichikos sutrikimų diagnostika, kazuistika psichiatrijoje, psichosocialinė reabilitacija, pacientų klubinė veikla, psichikos ligonių menas, meno terapija, pacientų teisės, bendruomenės psichiatrija. 1993 m. D. Survilaitė įkūrė Lietuvoje pirmąją meno terapijos studiją psichiatrijos ligoninėje ir pirmąjį buvusių pacientų Klubą "13 ir Ko". Ji yra Lietuvos psichiatrų asociacijos narė, žurnalo "Psichiatrijos žinios" redkolegijos narė. 
         D.Survilaitė tobulinosi įvairiose stažuotėse ir kursuose VU, Maskvoje, St.Peterburge, Minske, Simferopolyje, Varšuvoje, Krokuvoje. Per savo darbo laikotarpį ji parašė apie 60 mokslinių ir populiarių straipsnių (sąrašas). Straipsniai buvo spausdinti žurnaluose "Medicina", "Sveikata", "Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija", "Psichiatrijos žinios", leidiniuose: "Psichiatrijos aktualijos" (1997), "Agresija ir smurtas - psichikos norma ir patologija" (2001).
         Svarbesnės konferencijos, kuriose D.Survilaite skaitė pranešimus: 1994 m. - teismo psichiatrijos konferencija Krokuvoje, 1995 m. - 38-tas Lenkijos psichiatrų suvažiavimas Vroclave ir Reabilitacijos forumas Hamburge, 1997 m. - 4-tas Europos meno terapijos kongresas Londone, 1998 m. - 6-tas Pasaulinės psichosocialinės reabilitacijos kongresas Hamburge, 1999 m. - tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija Nidoje, 2000 m. - 7-tas Pasaulinės psichosocialinės reabilitacijos kongresas Paryžiuje, 2001 m. - 9-ta Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija Kopenhagoje, 4-tas GAMIAN-Europe metinis kongresas Maltoje, 2002 m. - 10-ta Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija Bratislavoje, 2003 m. - 7-ta Europos meno terapijos konferencija Madride, 2004 m. - 12-ta Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija Maskvoje, 7-tas GAMIAN-Europe suvažiavimas Taline; 2006 - 14-ta SSL konferencija Palangoje.
         2000 m. Teisės universitete išleista knyga-straipsnių rinkinys "Teisininkams apie stresą", kuriai D.Survilaitė parašė skyrių apie psichosocialinę reabilitaciją. 2003 m. išleistas psichiatrijos vadovėlis medicinos studentams, kuriam D.Survilaitė parašė skyrius apie organinius psichikos sutrikimus ir psichosocialinę reabilitaciją. „Ne visas pasaulis – tik Fesas po mano kojomis“ (D. S.).

         2007 m. gegužės 2-ąją Klubo vadovė gydytoja Danguolė Survilaitė šventė gražią sukaktį – savo 60-metį. Galėtume daug kalbėti apie daktarės profesinius laimėjimus – tai ir daugiau nei 60 mokslinių bei populiariųjų straipsnių, pranešimai konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, novatoriškos idėjos, daktarės įgyvendintos Lietuvoje: ji pirmoji Lietuvos psichiatrijoje ėmė taikyti meno terapiją, ir jos įkurtas mūsų, pacientų, Klubas – taip pat Lietuvoje pirmasis, kaip ir pirmieji Lietuvoje išleisti pacientų poezijos rinktinė, kalendorius. Pagaliau, jei ne daktarės iniciatyva, dabar neturėtume ir „Klubo „13 ir Ko“ žinių“.
        Tačiau mums, Klubo nariams, ji visų pirma yra žmogus, kuris visada pasiruošęs bėdoje paguosti, padėti. Turbūt sunkiai Lietuvoje rastume kitą psichiatrą, profesionalą, kuris tiek širdies atiduotų ligoniams: dėl įvairių problemų pacientai kreipiasi dieną naktį. Ir tai ne graži metafora, o 37-erių metų darbo praktikos realybė.
        Dažną stebina Klubo vadovės energingumas ir stipri valia. Išvykose ji visada pirma, stengiasi išnaudoti kiekvieną galimybę kuo daugiau sužinoti ir pamatyti. Ir keliomis dešimtimis jaunesni nespėjam, būnam jau be kvapo. „Gyvenimas gražus!“, – sako ji, ir mes, trumpai pailsėję, skubame kartu. O ar daug kam užtektų užsispyrimo įveikti tūkstantį laiptelių Romos katedros bokšte?.. Galime Klubo vadovei tik pavydėti energingumo, ištvermės ir tokių 60-ties metų!
        Sveikindami norime Jums padėkoti už nuoširdų ir paprastą bendravimą, atvirumą. Mums labai daug reiškia Jūsų paguodžiantis žodis, išmintingas patarimas ir įkvepiantis pavyzdys.
        Linkime Jums daug daug sveikatos, įdomių kelionių, kūrybinių idėjų, ir kad visada išliktumėte tokia pat energinga ir visapusiškai stipri, kaip ir šios gražios sukakties dieną!

       

Klubo "13 ir Ko" nariai
("Klubo 13 ir Ko žinios", 2007 m. Nr.2/36)

 

 

Adresas: Parko 15, LT-11205, Vilnius, tel.: 8-5-267-06-13, fax: 8-5-267-15-03. Sąskaita: LT347300010002464311,
AB "Hansabankas", Rotušės skyrius, kodas 73000
E-mail: info@club13.lt