Kaip jie pasakys...

    Vladimiras Lukanovas gruodžio 23 d. švenčia 60-metį. Iš tikrųjų jis visada pabrėžia, kad vadinasi Vladimir Lukanov, bulgarų kilmės, bet nepyk, Vladai, kad mes jau seniai tave padarėme lietuviu. Galų gale, buvai vedęs lietuvę... Gyvenimas jį mėtė ir vėtė, bet sveikindami Jubiliejaus proga, neminėsime nemalonių gyvenimo faktų.
Vladai, mūsų Klubui tu esi senas geras draugas, vairuotojas, padėjėjas, daug kur esi pavyzdys (nedaug pažįstame žmonių, kurie ilgam visiškai atsisakė alkoholio, o Vladimiras jo nevartoja jau apie 8 metus). Jau keli metai Vladas – nepailstantis ir nepamainomas mūsų vairuotojas, susikaupęs, patyręs, neišsiblaškęs ir dar neklampus... Pasirodė, kad jis dar ir dailininkas (tuo dar kartą galėjome įsitikinti per dailės plenerą Lenkijoje).
Prašomas kur nors nuvažiuoti ar ką nors padaryti, Vladas dažnai mėgsta sakyti, ypač įsiteikdamas pirmininkei (o gal nenorėdamas bereikalingų ginčų): „Kaip jūs pasakysit...“ Taigi šį kartą nutarėme paklausti Klubo narių, kokiu jie tave mato (gal kartais artimieji mato kitaip...) ir surinkti apie tave Klubo narių mintis – „Kaip jie pasakys...“

***
Iš tiesų, galiu prisipažinti viešai, per žurnalą, kad tu man labai artimas, kad aš tave tikrai myliu, Vladimirai, ne tik už tai, kad mes – beveik bendraamžiai, kad tu gimęs vos ne tą pačią dieną, kaip ir mano vyras (tiesą sakant, tu ir charakteriu į jį šiek tiek panašus, nors jūsų gyvenimai ir skyrėsi); kad kai reikia ką nors padaryti, niekada nesakai: „Negaliu“; už tai, kad nepagadino tavęs gyvenimo „universitetai“: už taktą, gerą ir padorų humorą, už tai, kad moki drąsiai pasijuokti iš savęs, o iš kitų – nepiktai; kad esi nešykštus, kad niekam nieko nepavydi, niekada nieko neapkalbi (dažnai tą daro ir vyrai), už tai, kad kai kam nors blogai, be daug žodžių moki pagailėti ir paguosti.

D. Survilaitė

***
Su Volodia susipažinome gerokai prieš trisdešimt metų, prieš keletą metų Klube vėl susitikome. Vienas kito neatpažinome – tai gyvenimas šiek tiek pakeitė mus abu. Bet išliko vienas man labai imponuojantis jo bruožas: pagarba ir dėmesys moteriai. Linkiu Volodiai išlikti tokiu pat džentelmenu, nepriklausomai nuo metų ir sukakčių.

Zina

***
Linksmą ir jaunatvišką Vladą, pradėjusį lankyti mūsų Klubą, pirmiausiai, įsidėmėjau kaip nepakartojamą humoristą. Vien jo frazė: „Kaip jūs pasakysit!“ – ką reiškia. Taip jis reaguoja į kiekvieną Klubo pirmininkės nurodymą. Ar planuojant kelionę, ar važiuojant puikiuoju mikroautobusiuku į kiekvieną komandą dėl galimų posūkių vis skamba optimistinis atsakymas. Tai linkime Tau – būk sveikas ir laimingas! O Tu tark: „Kaip pasakysi, Nijole“.

Nijolė

***
Volodia, linkiu gyvenime sveikatos ir būti Vilniuje tokiu katinu (kuris vaikšto pats sau vienas), kokiu buvai Palangoje...

Tautginas Leonas B.

***
Labiausiai juo žaviuosi dėl to, kad savo gyvenime jis nugalėjo didžiausią „monstrą“ – alkoholizmą. Tai yra paties tvirčiausio charakterio bruožas.

Monika

***
Volodią kaip Klubo narį pažįstu neseniai, tačiau krito į akį jo draugiškumas, sąžiningumas, darbštumas. Man atrodo, tai – žmogus, žinantis, ko jis nori iš gyvenimo.

Gintaras U.

***
Vladimiras – tai žmogus, su kuriuo „eičiau į žvalgybą”. Širdingiausi sveikinimai Gimtadienio proga!

Asta

***
Vladimirą pažįstu nuo 1999 m. Susitinkame Klubo susirinkimuose, renginiuose, kelionėse (jis mūsų asmeninis vairuotojas). Jaučiu Vladimirui didžiulę simpatiją, nes jis yra draugiškas, taktiškas, nuoširdus, paslaugus, emociškai šiltas, nestokojantis kritikos sau. Jam nesvetimas humoro jausmas, ypač kelionėse jis visiems praskaidrina nuotaiką, pasakodamas nutikimus iš savo gyvenimo. Gera, kad mūsų Klube yra toks nepakartojamas Vladimiras Lukanovas. Nuoširdžiausi linkėjimai Jubiliejaus proga.

Dijana

***
Kai Vladimiras tapo nuolatiniu mūsų vairuotoju, – ar į pacientų apklausas ligoninėse ir pensionatuose vykstant, ar kur nors paiškylauti išvažiuojant, – tuomet ir atsirado galimybė jį geriau pažinti. Gerbiu Vladimirą už jo stiprią valią, santūrų būdą bei paprastumą. Jis netuščiažodžiauja, savo nuomonę išsako trumpai ir svariai. Man Vladimiras – paslaugus ir mandagus žmogus.
Linkiu Tau stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir kuo didžiausios sėkmės šios gražios sukakties proga!

Edmundas

***
Vladimiras yra jautrus ir nuoširdus. Linkiu Tau sekmės gyvenime!

Juozapas

 


 

„Klubo 13 ir Ko žinios“, 2006, Nr.4(34)