Psichikos pacientų teisės – mūsų veiklos prioritetas

Klubo „13 ir Ko“ pacientų teisių gynimo grupė toliau tęsia savo veiklą. Manome, kad tik tęstinė ir nuolatinė grupės veikla užtikrins psichikos pacientų teisių apsaugą.
Spalio mėn. pabaigoje laikraštyje „Lietuvos sveikata“ buvo spausdintas interviu su Zina Samsanavičiūte, grupės vadove, apie dabartinę padėtį Lietuvos psichiatrijos įstaigose. Pasirodė, kad pacientų padėtis jose nebloga. Mūsų Klubo teisių gynimo grupė jau turi apklausų patirtį, matyt, įgijo ir pasitikėjimą, neveltui Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės (ŠAPL) administracija paprašė mūsų pakartotinai apklausti ligoninėje besigydančius pacientus, ką mes lapkričio mėn. viduryje ir padarėme. Per metus šioje ligoninėje ypatingai didelių pasikeitimų teisių pažeidimų srityje nepastebėjome. Tiesa, 2006 m. ŠAPL įsteigtas naujas stambus padalinys – psichosocialinės reabilitacijos skyrius, į kurį įjungti dienos stacionarai pačioje ligoninėje ir Palangoje. Nors finansavimo ligoninei akivaizdžiai trūksta, dienos stacionaro patalpos ligoninėje gražios, suremontuotos ir atitinka Europos standartus.
Tęsiame globos namų ir pensionatų gyventojų apklausas. Šiame numeryje skaitykite apie apklausą Pakruojo rajono Linkuvos pensionate, kuris mums padarė gerą įspūdį.
Deja, jau susiduriame su teismo bylomis, kuriose priverstinai hospitalizuoti pacientai teisiasi dėl žalos atlyginimo ir bylas laimi. Z.Samsanavičiūtė rašo apie dvi tokias bylas, kuriose pacientai, teisdamiesi su Kauno ir Žiegždrių psichiatrijos ligoninėmis, laimėjo nemažas sumas. Dėl suprantamų priežasčių įstaigos tokiais procesais nesigiria, bet manome, kad kuo toliau – tuo tokių bylų bus daugiau. Norime atkreipti dėmesį, kad juridiniuose reikaluose, kaip niekur kitur, ypač svarbios tikslios formuluotės, teisingas reiškinio ar proceso įvertinimas bei preciziškas dokumentų (tarp jų ir ligos istorijų) tvarkymas.
Apie psichikos pacientų teisių padėtį Lietuvoje pasakojome vokiečių socialiniams darbuotojams surengtame seminare. Seminarai mūsų svečiams iš Vokietijos taip patinka, kad organizuojame juos nebe vieną, o du kartus per metus.
Sėkmingai dalyvavome IX GAMIAN-Europe metiniame suvažiavime Blankenbergėje, Belgijoje, kuriame Klubo valdybos narė ir sekretorė M.Nemanytė skaitė pranešimą apie mūsų apklausas. Nuo 2001 m., kai įsijungėme į GAMIAN’o veiklą, tai jau trečias mūsų pranešimas. Be to, pateikėme M.Nemanytės kandidatūrą rinkimams į šios organizacijos valdybą ir Monika buvo išrinkta! Tai rimtas pripažinimas ir didelė garbė ne tik mūsų Klubui, bet ir visiems Lietuvos psichikos paslaugų vartotojams. Labai didžiuojamės mūsų Monika ir nuoširdžiai ją sveikiname! Suprantame, kad vien garbės neužteks, Klubui prisidės ir naujų darbų.
Po Belgijos dalyvavome dar viename renginyje Barselonoje, Ispanijoje, kuriame buvo pradėtas pokalbis tarp pacientų ir gydytojų. Buvo kalbama apie prigimtinę žmogaus teisę į gerą fizinę sveikatą. Gydytojai neturėtų skirti pacientams vaistų beatodairiškai, neatsižvelgdami į šalutinius jų veikimo reiškinius.
Pasaulyje vyksta aktyvi pacientų kova prieš elektros impulsų terapiją (EIT), seniau vadintą „elektrošokais“. Vienos šalyse pacientai apskritai pasisako prieš šį gydymo būdą, kitose – kovoja už tinkamą procedūrų atlikimą. Praeitame žurnalo numeryje spausdinome MDRI ((Mental Disability Rights International – Tarptautinė psichikos neįgaliųjų teisių gynimo organizacija) informaciją apie gydymą nemodifikuotu EIT Turkijoje. Šiame numeryje pranešame, kad padedant pacientų teisių gynėjams toks gydymo būdas Turkijoje jau uždraustas. Pateikiame ir kitas įdomias naujienas, susijusias su psichikos pacientų teisėmis, iš MDRI interneto puslapio.

Danguolė Survilaitė

("Klubo 13 ir Ko žinios", 2006 m. Nr.4/34)