"Lemties bičiulių" svečiai - klubo "13 ir Ko" nariai iš Vilniaus

Ir šiaip jau ne per erdviausios bendrijos "Lemties bičiuliai" Užimtumo kambario patalpos šįkart buvo itin ankštos - į svečius iš Vilniaus atvyko gražus būrelis klubo "13 ir Ko" narių su savo vadove gydytoja psichiatre Danguole Survilaite ir jos pavaduotoja, psichikos sveikatos slaugytoja Dijana Gaurilčikiene.
Mūsų rajono bendrijos "Lemties bičiuliai" pirmininkė Aldona Šeipūnienė papasakojo svečiams apie bendrijos veiklą, pasidžiaugė, kad iš 82 narių bent 30 yra aktyvūs, noriai dalyvauja Užimtumo kambario veikloje (tokiu aktyvumu stebėjosi ir net nenorėjo patikėti viešnia iš sostinės gydytoja Danguolė Survilaitė, kurios vadovaujamas klubas dirba jau 13 metų).
- Tikrai nemeluoju - mūsų žmonės iš pradžių buvo kiek susikaustę, o dabar, bebaigiant ketvirtuosius veiklos metus, drąsiai reiškia savo mintis, savo nuomonę, nebijo viešumos,- pasakojo Aldona Šeipūnienė. - Užimtumo kambaryje trečiadieniais vyksta teminiai pokalbiai, o penktadieniais šiaip bendraujame, drauge leidžiame laiką. Tris mėnesius klausėmės paskaitų apie bendravimą, etiketą, praktiškai to mokėmės. Manau, kad tai buvo labai naudinga. Vasarą visiems labai patiko išvykos į gamtą, tradicinis savaitės poilsis Šventojoje, ekskursijos į Trakus, Kauną... Dabar ketiname imtis meno terapijos.

Svečius iš sostinės sudomino "Lemties bičiulių" Vidaus tvarkos taisyklės, jie net paprašė leisti jas nusirašyti...
"Lemties bičiulių" seniūnas Kostas pasidžiaugė, kad pabuvus su likimo draugais, pabendravus visuomet pagerėja nuotaika, tad visi renginiai Užimtumo kambaryje, visos išvykos yra tikra sielos atgaiva.

Savo patirtimi pasidalijo ir vilniečiai. Ta veikla šiek tiek panaši į širvintiškių, tačiau apimtys kur kas didesnės. Ir nėra ko stebėtis: klubas "13 ir Ko" - viena iš keturių respublikinių psichikos sutrikimus patyrusių asmenų ir jų draugų organizacijų. Kartą per ketvirtį klubas išleidžia savo žurnalą "Klubo "13 ir Ko" žinios", kuriame pasakoja apie nuveiktus darbus, išvykas, keliones ir t.t. Yra išleista nemažai lankstinukų, kalendorių. O svarbiausias klubo projektas - pacientų teisių gynimas. Klubo nariai rengia apklausas psichiatrijos ligoninėse, pensionatuose, domisi, ar nesmurtauja personalas prieš pacientus, pacientai vieni prieš kitus... Pacientams aiškinamos jų teisės. Daug dėmesio skiriama kūrybai. Išleisti klubo narių piešti atvirukai, dabar Medicinos bibliotekoje veikia klubo narių kilimų paroda "Suveltos mintys" (joje eksponuojami kilimai, kuriuos sukūrė klubo nariai Zina, Monika, Edmundas, Laisvūnas, Albertas ir Asta 2005 metų balandžio mėnesį surengto veltinio seminaro "Meno terapija" metu).
- Noriu paraginti širvintiškius bendrijos "Lemties bičiuliai" narius rašyti apie savo veiklą, renginius mūsų žurnalui, - pakvietė gydytoja Danguolė Survilaitė.
Vilniečiai "13 ir Ko" klubo nariai yra užmezgę ryšius su bičiuliais iš Lenkijos, Latvijos, daug keliauja, stovyklauja...
Mūsiškiai susidomėję klausėsi svečių pasakojimų, iliustruotų nuotraukų mini stendais, domėjosi jų projektais, finansavimu. Ir, aišku, mąstė: "Bepigu jiems - respublikinė organizacija - projektai finansuojami ne keletu šimtų litų, o dešimtimis tūkstančių... Ir ryšiai platūs..."
Besišnekučiuodami, besidalydami patirtimi visi nutarė, kad kitas susitikimas vyks Vilniuje, pas naujuosius bičiulius "13 ir Ko".

Aldona Bareckienė

("Širvintų kraštas", 2006 m. 10 21, Nr.54)