Buvome įvertinti kaip patyrę ekspertai

2006 m. gruodžio 15 d. susiruošėme į Šiaulius. Ten jau buvome apsilankę lygiai prieš mėnesį – lapkričio 15 d. Šių susitikimų iniciatorius – Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės (ŠAPL) direktorius E.Mikaliūnas. Daugiau kaip po vienerių metų jis pakvietė mus dar kartą apklausti ligoninės pacientus pagal tą patį klausimyną ir patikrinti, ar ligoninėje kas pasikeitė, ar pagerėjo pacientų teisių padėtis ir paslaugų teikimo kokybė.
Išvykome septyniese: Vladimiras – vairuotojas, Dijana, Zina, Viktoras, Raimondas, Juozapas ir aš, Monika. Sustojome kelyje Panevėžys-Šiauliai, Radviliškio raj., kavinėje „Žarija“: ji ne pirmą sykį tampa mūsų mėgiama vietele, kur geriame kavą ir taip išblaškome rytinį snaudulį. Pajudėję iš Vilniaus 9:15, 13:00 jau buvome Šiaulių psichiatrijos ligoninėje.
Mus sutiko ir su kiekvienu asmeniškai pasisveikino ligoninės direktorius. Netrukus rinkomės salėje, kur vyko konferencija „Pacientų teisės psichiatrijos įstaigose: įstatymai ir praktika“. Renginyje pristatytas ir leidinys „Atmintinė pacientui“ (visas pavadinimas: Atmintinė pacientui – tai verta žinoti asmenims, besigydantiems VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje, ir jų artimiesiems). Šioje atmintinėje nemažas ir mūsų indėlis: paskutiniame jos skyriuje pateikiami Klubo „13 ir Ko“ pacientų teisių tyrimų metu gauti dviejų apklausų rezultatai. Konstatuota, kad po pakartotinio tyrimo įvyko tam tikrų teigiamų pokyčių, o pacientų teisinis švietimas dar labiau pagerins situaciją. Ši nedidelė knygelė išleista bendradarbiaujant su Valstybiniu psichikos sveikatos centru.
Tarp visų dalyvių buvome vieninteliai pacientai – taip ŠAPL administracija parodė mums išskirtinę pagarbą. Didžiavomės, kad buvome pavadinti ekspertais ir galėjome kartu pasidžiaugti, tapę ligoninei bei jos pacientams svarbaus leidinio bendraautoriais.
Ligoninės direktorius nekomentavo atmintinės turinio, joje, jo nuomone, ir taip viskas aišku, tačiau pripažino kai kuriuos trūkumus ligoninėje. Ūmiuose skyriuose blogos sąlygos, verkiant reikia remonto, didelės palatos, trūksta erdvės, privatumo. Direktorius užtikrino, kad ir toliau ligoninės tikslas bus gerinti savo darbą ir palaikyti draugiškus santykius su pacientais, jų šeimomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
E.Mikaliūnas susitikimą pradėjo pranešimu „Ar Lietuva atsidurs Strasbūro teisme?“ Teigdamas, kad visų pacientų teisės svarbios, jis prisiminė Šiaulių televizijos laidą, kurioje buvo pasakojama apie neveiksnų pacientą, išvykusį į pensionatą ir palikusį butą, kuriuo niekas nesirūpino. Ilgainiui butas virto landyne, buvo išgriautos buto durys, vėliau – ir sienos. Niekuo dėtam buto savininkui buvo paskirta administracinė bauda. Direktorius svarstė, kad pasirūpinti šia problema būtų galėjęs turto administratorius.
Taip pat direktorius priminė žiniasklaidoje bei visuomenėje atgarsį sukėlusią kelių NVO projekto ataskaitą „Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose“. Jos autoriai sutartinai teigė, kad uždarose psichiatrijos institucijose žmonės patiria nežmoniškus kankinimus. Jis taip pat paminėjo tarptautinės organizacijos GIP (Globali iniciatyva psichiatrijoje) generalinio sekretoriaus R.Van Voreno straipsnį dienraštyje „Lietuvos rytas“
(2005 06 21). Straipsnyje ligoninėms buvo grasinama teismo bylomis. Direktorius piktinosi, kad šio projekto metu surinkti duomenys nebuvo paviešinti (nepateikti konkretūs pavyzdžiai, kai jų buvo paprašyta LPA – Lietuvos psichiatrų asociacijos), o psichiatrai pavadinti arogantiška, uždara grupe, kurios negalima kritikuoti, nes ji gina savo luomo interesus. Direktorius suabejojo, ar į ES įstojusi Lietuva jau tapo europietiška.
Kaip supratome „tarp eilučių“ iš šio pranešimo, mūsų tyrimas buvo įvertintas kaip objektyvesnis, sąžiningesnis ir be išankstinės nuostatos konfliktuoti su profesionalais.
Nenorėčiau labai išsiplėsti, tačiau, manau, verta nors trumpai pristatyti kitų kalbėjusiųjų pagrindines mintis.
Savivaldybės atstovė, socialinės paramos skyriaus vedėja, pristatė naują socialinių paslaugų įstatymą. Pagal naują tvarką dalis ligonio išlaikymo pensionate išlaidų turėtų būti dengiama iš parduoto ligonio turto. Turtą, jeigu ligonis jį turėjo, privalės apskaityti ir parduoti savivaldybė. Šiuo metu aiškus vienas stabilus skaičius – 1% turto vertės atiduodamas pensionatui. Tačiau nenumatyta, kaip tas turtas bus administruojamas, jei, pvz., ligonis pensionate nepritaps ir panorės grįžti. Vedėja pasidalijo mintimis apie dilemas, kurias turi spręsti jos įstaiga. Savivaldybės biudžetas gavo lėšų 12 žmonių išsiuntimui į pensionatą, tačiau gal būtų geriau šiuos pinigus panaudoti socialinėms paslaugoms. Taip pat šiame rajone planuojama steigti savarankiško gyvenimo namus. Vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose gyventų lengvesnį neįgalumo laipsnį turintys asmenys, būtų daugiau užimtumo, veiklos. Šiam tikslui paruoštas 7 milijonų vertės projektas, kuris bus teikiamas ministerijai.
ŠAPL psichosocialinės reabilitacijos skyriaus socialinė darbuotoja R.Skrickaitė papasakojo, kaip praktiškai personalas pacientams aiškina jų teises. Pacientų teisinio ugdymo projektas buvo pradėtas ūmių būsenų moterų skyriuje, vėliau jis išsiplės visuose ligoninės skyriuose. Pacientams pokalbio ir diskusijų metu aiškinamos jų teisės ir pareigos, teisinės pagalbos galimybės, taip pat teiraujamasi, kokių teisių pažeidimų pacientai patiria už ligoninės ribų. Kiekvienam pacientui sudaroma galimybė vieną kartą per savaitę pasakyti savo pageidavimus (iš kito skyriaus ateina socialinė darbuotoja). Ateityje numatoma suorganizuoti teisinio švietimo paskaitų ciklą ligoninės personalui, taip pat rengti bendrus pacientų ir personalo susitikimus.
Prieš kavos pertrauką dar spėjome išklausyti pacientų patikėtinės K.Gečaitės pranešimą apie projektą, kuris yra Olandijos Matros projekto dalis. Jis vykdomas nuo 2006 m. gegužės mėn. penkiuose psichikos sveikatos centruose (PSC) ir Vasaros g. ligoninėje. K.Gečaitė išvardijo bendrąsias ir specialiąsias paciento patikėtinio užduotis – tai paslaugų prieinamumo užtikrinimas, atskirumas nuo sveikatos priežiūros įstaigos personalo, bendradarbiavimas su pacientų taryba, pacientų organizacijomis ir kitomis institucijomis; klientų informavimas; kliento skundų palaikymas bei tarpininkavimas juos aiškinantis, trūkumų gydymo įstaigos struktūroje ar/ir veikloje nustatymas.
Pacientų patikėtinio veiklos principas – visuomet būti savo kliento pusėje, jį ir jo artimuosius palaikyti morališkai. Iš ligšiolinės patikėtinio darbo praktikos tapo akivaizdu, kad dauguma nusiskundimų kyla iš informacijos stokos ir specialistų nenoro išklausyti. Klientai nori sužinoti tikslią diagnozę, pasitarti dėl gydymo trukmės, sužinoti priežastis, kodėl jie kilnojami iš skyriaus į skyrių arba iš ligoninės į ligoninę. Daugelį skundų ligoninės administracija įvertino pozityviai – kaip vertingą informaciją: kai skundai kartojosi, problema būdavo išsiaiškinama ir lengvai išsprendžiama.
Trumpai apžvelgsiu atmintinės pacientui turinį. Šiame leidinyje cituojami Lietuvos Respublikos įstatymai bei ligoninės vidaus tvarkos dokumentai, susiję su asmens teisėmis, laisvėmis ir pareigomis. Aiškinama, kokia yra pacientų kreipimosi į ligoninę, priverstinio gydymo, paciento teisės skųstis tvarka, išsamiai aprašomos teisinės pagalbos galimybės. Galiausiai, kaip palyginimas, pateiktos abi apklausos, kurias atlikome 2005 m. rugpjūčio 8 d. ir 2006 m. lapkričio 15 d. Po pakartotinės apklausos ligoninės personalas sulygino rezultatus ir padarė šias išvadas:
• Didžiajai daliai ligoninės pacientų sudarytos sąlygos įgyvendinti savo teisę į privatumą, būtiniausių poreikių tenkinimą.
• Tyrimo metu naujai įvardyti vienetiniai atvejai, kai kyla sunkumų dėl pacientų būtiniausių daiktų laikymo ūmių būsenų skyriuje.
• Iš dalies užtikrinama teisė į privatumą, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą.
• Tik pavieniais atvejais pacientai, gydydamiesi VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje, yra diskriminuojami, pažeidžiama jų teisė į konfidencialumą ir saugumą.
Apie kitus, išsamiau pateikiamus apklausų rezultatus galite pasiskaityti Klubo „13 ir Ko“ žinių 29-ame ir 34-ame numeriuose.


Monika Nemanytė

("Klubo 13 ir Ko žinios", 2007 m. Nr.1/35)