GAMIAN-Europe valdybos posėdis

 

Šių metų vasario 23-25 dienomis Europos širdyje – Briuselyje – įvyko antrasis GAMIAN-Europe organizacijos valdybos posėdis. Pirmasis buvo suorganizuotas tuoj pat po 2006 m. IX-ojo metinio suvažiavimo nedideliame Belgijos miestelyje Blankenberge prie Šiaurės jūros. Šiame suvažiavime buvau išrinkta GAMIAN-Europe valdybos nare.
Prieš išvyką perskaičiau visą šūsnį dokumentų: valdybos narių tarpusavio korespondenciją, paskutinius valdybos ir vykdomojo komiteto posėdžių protokolus, naujausius GAMIAN-Europe informacinius biuletenius. Į atskirą dokumentų segtuvą dedu GAMIAN-Europe (toliau – GE) atsiųstus raštus – jį man padovanojo Klubas, pasveikinęs po sėkmingų rinkimų.
Į šį posėdį teko vykti vienai. Be abejo, nerimavau. Prieš kelionę visuomet trūksta laiko. Bėgiojau po parduotuves, kad padoriau apsirengčiau, ir dar labai norėjau atlikti savo pilietinę pareigą – iš anksto balsuoti Vilniaus miesto savivaldybėje. Kaip tyčia, nespėjau įsijungti mobiliojo telefono paslaugos, kad užsienyje galėčiau paskambinti organizatoriams, į viešbutį arba į Lietuvą. Labiausiai nerimavau, kaip nuvažiuosiu į viešbutį: juk taksi kainuoja 35 eurus, o man būtina susirasti pigiausią transportą. Tačiau viskas vyko sklandžiai: nusipirkau traukinio bilietą už 2,80 euro ir po 10 min. buvau centrinėje stotyje. Po pusvalandžio, kai palikau Briuselio oro uostą, buvo paskelbta, kad ten padėtas sprogmuo. Oro uostas buvo uždarytas dviem valandom, lėktuvo keleiviams neleido išsilaipinti. Tai papasakojo GE prezidentė Dolores Gauci, ji kaip tik tuo metu atskrido iš Maltos, apie šį incidentą buvo pranešta vakaro žiniose. Kai pasakiau, kad pirmą kartą po ligos keliauju viena, buvusi GE prezidentė iš Rumunijos Raluca Nica visiems girdint mane pavadino didvyre.
Gyvenome trijų žvaigždučių viešbutyje NH Grand Place Arenberg Hotel, pačiame Briuselio centre, prie Šv.Mykolo (St.Michel) katedros. Abi dienas be perstojo dulkė smulkus lietus, tačiau temperatūra buvo teigiama: 9-11 laipsnių šilumos.
Vasario 24 d., šeštadienį, 10:00 Briuselio laiku (11:00 Lietuvos) pradėjome 8 valandas (be kavos ir pietų pertraukų) trukusį posėdį. Dalyvavo dešimt iš dvylikos valdybos narių. Visus pažinojau, tik pirmą sykį pamačiau naujai išrinktą narį iš Portugalijos Pedro Ortiz de Montellano. Negalėjo atvykti Petra Videmšek, kuri šiuo metu studijuoja doktorantūrą Kembridže (kai važiavo dviračiu, ją partrenkė automobilis – lūžių nėra, tačiau ji dar blogai jaučiasi). Ponas Petros Andronikos iš Graikijos neatvyko dėl širdies operacijos.
Pagrindinė, oficialiausia, bet ne mažiau svarbi už kitas susitikimo dalis – tai Generalinė asamblėja ir balsavimas už naujus įstatus. Šie įstatai buvo pristatyti ir visiems padalyti paskutiniame suvažiavime. Įstatai keičiami dėl naujų Belgijos įstatymų. Tai privaloma procedūra, kadangi nuo šiol GAMIAN-Europe registruota Belgijoje. Posėdyje net svarstėme galimybę šiame mieste turėti centrinę būstinę, biurą, nes čia susitelkę daugelis Europos organizacijų. Šiuo metu GE biuras ir sekretoriatas yra Rumunijoje.
Labiausiai prie įstatų reikalų prisidėjo „vietinis ryšininkas“ – belgas Paul Arteel, kuriam geriausiai pažįstami Belgijos institucijų ypatumai. Valdyba už naujus įstatus nubalsavo vieningai.
Vėliau tarėmės dėl finansų, algų buhalterei, auditoriui, taip pat dėl įstatų reikalavimu privalomos Kontrolės komisijos, kuri stebės GAMIAN-Europe organizacijos buhalterijos sąskaitas. Į Komisiją buvo siūlomi kandidatai, ją turi sudaryti trys asmenys, tačiau – ne valdybos nariai.
Visą likusį laiką, iki pietų, skyrėme finansinei situacijai aptarti. Šioje dalyje daugiausiai kalbėjo iždininke išrinkta Urve Randmaa iš Estijos. Kaip finansų kontrolierė ji glaudžiausiai bendradarbiauja su GE buhaltere Katarina Lans, kuri dirba Švedijos sostinėje Stokholme. Ilgai truko diskusijos apie nario mokestį. Nuo šiol numatoma griežtinti nario mokesčių rinkimo tvarką, taip pat jau antrus metus bus renkamas suvažiavimo dalyvio mokestis (25 eurai). Remiantis įstatais buvo nutarta, kad organizacijai bus nusiųsti trys priminimai, kad ji sumokėtų nario mokestį. Jei nesumokės, ji bus išbraukta iš sąrašų. Visateisio nario mokestis bus 125 eurai. Ne Europos Sąjungos narėms (Ukrainai, Rusijai) pasiūlyta pamažinti šią sumą iki 75 eurų. Pagal įstatus organizacija turi dvejopų narių. Asocijuoti nariai iki šiol nemokėjo nario mokesčio, bet ir privilegijų neturėjo (jiems patiems reikėdavo susimokėti suvažiavimo išlaidas: už kelionę, nakvynę viešbutį, maitinimą), tačiau jie nemokamai gaudavo informacijos, GE informacinį biuletenį. Nuspręsta, kad nuo šiol jie mokės 50 eurų mokestį. 2006 metų nario mokesčio dar nesumokėjo 26 organizacijos.
Didžiausia biudžeto dalis, kaip visuomet, bus skiriama metiniam suvažiavimui. Šių metų suvažiavimas įvyks lapkričio 1-4 dienomis Kroatijoje, 40 km nuo Zagrebo, vandens komplekso (SPA) centre. GE organizacija dar neturi visų būtinų lėšų, tad bus prašoma iš rėmėjų, farmacijos kompanijų ir Europos Komisijos. Labiausiai patyręs dirbti šį darbą – itin savo finansų paieškomis nusipelnęs buvęs GE prezidentas Rodney Elgie iš Londono. Nors R.Elgie nėra valdybos narys, jis sutiko nuveikti šį darbą, ir jam buvo suteiktos tarptautinių reikalų direktoriaus pareigos. Prof. Paolo Lucio Morselli valdybai pasiūlė ateityje sudaryti Lėšų paieškos komitetą. Kalbėjome, kaip svarbu užtikrinti organizacijos finansinį stabilumą bei rasti kuo įvairesnių finansavimo šaltinių. Norint įvykdyti 2007-2009 metų verslo planą, reikia iš anksto turėti lėšų trejiems metams.
Taip pat svarstėme veiklos strategiją, jos svarbą, kad užtikrintume ir išsaugotume pagrindinius organizacijos tikslus bei uždavinius. Prof. P.L.Morselli ragino nenukrypti nuo pradinių principų, surašytų pirmosiose trijose įstatų (konstitucijos) eilutėse. Citata: „GE asociacijos tikslas – skatinti ir skleisti informaciją, šviesti, ugdyti ir gerinti žinias, susijusias su naujausiais psichikos sveikatos laimėjimais ir optimaliais, mokslinių tyrimų patvirtintais psichikos ligų gydymo metodais“. Jis kritikavo, kad jau dveji metai, kai GE suvažiavimuose apleista medicinos tematika (su tuo sutiko ir daugelis suvažiavimo dalyvių), dabar daugiau akcentuojama psichosocialinė sritis, reabilitacija. Jis siūlė bent jau kitam suvažiavimui parinkti medicinos temų, pristatyti naujausius psichiatrijos laimėjimus. GE prezidentė pritarė tokiai nuomonei, ir šios temos bus įtrauktos į kito suvažiavimo programą.
Antrojoje dienos pusėje svarstėme pagrindines veiklos kryptis. Jos išlieka tos pačios: metinis suvažiavimas, regioniniai susitikimai (1 per metus), laikraštis ir interneto svetainė. Nutarėme nuolatos klausti, kokie yra šią organizaciją sudarančių narių poreikiai (šiuo metu – 84 organizacijos), t.y. – rinkti, „inventorizuoti“ jų poreikius, nuomones, pastabas bei pasiūlymus. Nuspręsta ir toliau aktyviai atlikti tyrimus (pvz., tirti pacientų gyvenimo kokybę). Bus skiriama daugiau dėmesio pacientams, jų teisių gynimui – tai antroji GAMIAN–Europe A (Advocacy – pacientų teisių gynimas).
Kitą rytmetį posėdžiavome nuo 09:00 iki 12:30 val., o svarbiausias darbotvarkės klausimas – aptarti metinį suvažiavimą, įvyksiantį Kroatijoje. Apskaičiuota, kad jis kainuos apie 60 tūkst. eurų. Kad palygintume – pernykštis Belgijoje kainavo 39 930 eurų (galutiniai duomenys bus paskelbti kovo mėn.). Sudarėme visų dienų valandinį tvarkaraštį ir patvirtinome dienotvarkę.
Pagrindinė šio suvažiavimo tema bus apie stigmą ir įgalinimą. Taip pat bus išsamiai pristatyta GAMIAN-Europe inicijuota apklausa 23 ES šalyse dėl pacientų patiriamos stigmos ir diskriminacijos.
Bus kalbama apie stigmą paciento šeimos akimis (planuojama pasikviesti EUFAMI prezidentę), savęs stigmatizavimą (kai pacientas nuvertina pats save) ir taip pat apie stigmą psichiatro profesijos atžvilgiu. Valdyba palankiai priėmė mano pasiūlymą organizuoti pacientų kūrybos parodą. Sulaukiau komentaro, kad turėdami parodyti ką nors vizualiai, pritrauksime daugiau žurnalistų. Albert Persaud iš Anglijos įžvalgiai pastebėjo, kad labiausiai stigmą nugali ne kampanijos ar akcijos, o pacientams taikoma reabilitacija ir socialinės paslaugos.
Kaip ir minėjau, buvo atsižvelgta į prof. P.L.Morselli pastabas dėl klinikinės medicinos reprezentavimo. Antroji suvažiavimo diena bus skirta pranešimams apie naujausius medicinos laimėjimus ir tyrimus (farmakologiją, genetiką, ligas, jų simptomus, diagnozavimą ir šiuolaikinius gydymo metodus). Pasiūlyti keli pranešėjai, numatyta pakeisti kitų ekspertų. Paskutiniais duomenimis, 60 proc. sergančiųjų psichikos ligomis nėra tinkamai diagnozuojami ir gydomi! Akivaizdžiai trūksta informacijos, kaip svarbu atpažinti ligą, tinkamai diagnozuoti ir sėkmingai ją gydyti. Pranešimai bus akademiniai, tačiau jų kalba visiškai skirsis nuo vien tik profesionalams skirtų konferencijų pranešimų. Viena iš potemių bus skirta geros patirties pavyzdžiams, kaip kovojama su stigma.
Ir dar labai svarbi naujiena – šiais metais GAMIAN-Europe švenčia dešimties metų jubiliejų. Aptarėme, kokia turėtų būti šventė ir kaip sukurti šventinę atmosferą. Dar kartą buvo pritarta mano pasiūlytai idėjai surengti parodą. Prof. P.L.Morselli priminė, kad mūsų Klubas, jo pirmininkė, taip pat ir Graikija šioje srityje yra daug pasiekę (S.O.F.PS.I. išleido nemažai kalendorių su pacientų mintimis, kas jiems yra stigma). Kiekviena šalis turėtų atsivežti po vieną meno kūrinį, nebūtinai paveikslą – tai, pvz., galėtų būti ir keramikos dirbinys, ar pan. Asmeniškai dar pasiūliau sukurti bent vieną simbolį, susijusį su GE veikla. Priminiau EUFAMI, kuri savo renginiuose dalijo pieštukus ir trintukus su užrašu Zero Stigma (Nulis Stigmos). Buvo nutarta pagaminti marškinelius ir ženkliuką su GE emblema, kuriuos būtų galima ir pardavinėti.
Gal ir neturėčiau išduoti, kas šįmet bus apdovanotas kaip labiausiai nusipelnęs psichikos sveikatai, bet galiu pasakyti, kad tai bus garsi asmenybė iš Kroatijos.
Nuo šiol jaučiuosi dar labiau susipažinusi su plačia organizacijos veikla, jos užmojais ir laimėjimais. Šį susitikimą vertinu kaip pavykusį ir konstruktyvų, nors ir būta šiokių tokių požiūrio skirtumų. Taip pat buvo įdomu su visais pabendrauti neoficialioje aplinkoje, ramiai šnekučiuojantis prie stalo. Išsiskyrėme draugiškai su visais atsibučiavę, o Raluca N. man palinkėjo, kad vėl susitiktume prancūziškai kalbančioje šalyje.

Monika Nemanytė

("Klubo 13 ir Ko žinios", 2007 m. Nr.1/35)