Klubas „13 ir Ko“ parodoje
„BaltMEDICA 2006“

Rugsėjo 28-30 d. pirmą kartą per visą medicinos parodų organizavimo istoriją parodų centre „Litexpo“ visuomenei savo veiklą pristatė 35 organizacijos, dirbančios visuomenės sveikatinimo srityje. Organizacijos savo prisistatymui galėjo pasirinkti dvi dienas. Kiekvieną iš tų dienų vyko seminarai „Projektų rengimo metodų apžvalga“, skirti programų, pateikiamų Sveikatos apsaugos ministerijai, projektams ruošti. Kiekvienai organizacijai buvo išskirta atskira 4 m2 erdvė, atitverta nuo kitų dalyvių.
Parodoje buvo ir didesnių, savo veikla žinomų Lietuvoje organizacijų, ir mažesnių, neseniai įsikūrusių, turinčių mažiau patirties bei finansinių galimybių save parodyti. Turtingesnėms, ypač gaunančioms paramą iš ES fondų, geriau sekėsi pritraukti visuomenės dėmesį savo dovanėlėmis: marškinėliais, kepuraitėmis, tušinukais ir kt.
Psichikos sutrikimus patyrusiems asmenims parodoje atstovavo „Viltis“ (Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija), Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir Klubas „13 ir Ko“. Klubas „13 ir Ko“ savo veiklą pristatė 09 29-30. Atidarymo dieną nedalyvavome, todėl, deja, mūsų prisistatymo nematė garbingi ministrai ir kiti valdžios atstovai. Tačiau kitas dienas galėjome iki valios prisibendrauti su kitų organizacijų atstovais bei gana pasyviai parodą lankiusiais gyventojais. Klubo „13 ir Ko“ patalpa nuo kitų išsiskyrė įvairiaspalvėmis vėliavėlėmis su Klubo emblemomis, gražiais spalvingais stendais, pasakojančiais apie įvairius Klubo veiklos aspektus, ir medine angelo skulptūra. Atskiri stendai buvo skirti Klubo tikslams, pacientų teisių gynimui, leidiniams, meno terapijai. Stendus paruošė Klubo pirmininkės pavaduotoja, psichikos sveikatos slaugytoja Dijana Gaurilčikienė. Parodoje pristatėme ir lankytojams dalinome savo leidinius: lankstukus, žurnalus, skirtukus knygoms, atvirukus. Galima buvo atlikti testą ir nustatyti, ar asmuo turi depresijos požymių, tačiau iš bendravusiųjų su Klubo nariais daug kas varžėsi tą daryti ir labai aktyviai teigė, kad depresijos požymių tai jiems jau tikrai nėra. Dar kartą įsitikinome, kad reikia kuo labiau šviesti visuomenę apie psichikos sutrikimus, nes žmonės bijo pagalvoti net apie tokį madingą ir „prestižinį“ sutrikimą, kaip depresija.
Apie parodą buvo rašoma spaudoje. Nors skaitėme ir gana skeptiškų atsiliepimų („Lietuvos sveikata“), kad paroda buvo žymiai menkesnė nei ankstesniais metais, kad buvo žymiai mažiau dalyvių, bet mums ji labai patiko, nes joje pirmą kartą oriai galėjo dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (NVO). Reikia pabrėžti būtent „oriai“ – nevyriausybinės organizacijos pirmą kartą pasijuto lygiavertėmis partnerėmis su visomis firmomis, pristatančioms savo veiklą „Litexpo“. NVO buvo skiriama graži, estetiška erdvė, vienodai užrašyti organizacijų pavadinimai, geras organizacijų išdėstymas bendroje erdvėje. Reikia padėkoti LR SAM ryšių su visuomene skyriaus, kuris ir buvo NVO dalyvavimo parodoje iniciatorius, darbuotojoms, padėjusioms organizacijoms prisistatyti, ir ypač Agnei Marudinaitei, kurios dėmesį jautėme nuo pirmųjų parodai pasiruošimo dienų.

Danguolė Survilaitė
("Klubo 13 ir Ko žinios", 2006 m. Nr.4/34)