Kodėl psichiatrijos ligoninėse laužo šonkaulius ir kas dėl to kaltas?

Dvasios ligoniai dažnai įvykdo antisocialius poelgius, dažnai būna nepakantūs ir pavojingi visuomenei. Daug nusikaltimų, sunkių ir be priežasties, kasmet įvykdo šie ligoniai, o juos įvykdžiusieji žmonės, laikomi nepakaltinamais, už juos neatsako. Tai verčia visuomenę ginantis izoliuoti dvasios ligonius, patalpinant juos į specialias įstaigas, kur, nors ir prisidengus kita vėliava, įvykdoma svarbi socialinė funkcija, iš esmės susivedanti į pripažinto ligoniu asmens laisvės atėmimą, t.y., įkalinimo funkcija.
Antras labai svarbus socialinis klausimas – iš žmogaus, kuris laikomas dvasios ligoniu, pilietinių teisių atėmimas, toks pripažinimas tolygus pilietinei mirčiai net tada, kai jo liga jokio pavojaus kitiems nekelia ir daugelis dvasinių ligonio funkcijų toli gražu neužgeso.
…Nuo šiol jo likimas patikėtas sąžinei ir garbei žmonių, kurių lyg tai niekas oficialiai ir neapdovanojo ta antgamtine valdžios jėga, kurią turi žmonės, nešiojantys psichiatro vardą. Taip! Psichiatras įgauna baisią teisę valdyti į save panašius! Nė vienas monarchas grubaus despotizmo šalyje neturi ir šešėlio tos neaprėpiamos jėgos ir neapskundžiamos valdžios, kurią gali parodyti eilinis psichiatrijos ligoninės gydytojas savo klientui. Už paciento užsivėrusios beprotnamio durys jau daugiau neatsivers, nebent dieviškąją valdžią gavusio gydytojo valia, kuris savo samprotavimuose pripažins ligonį tam pakankamai pasveikusiu. Aimanas, protestus, pageidavimų šauksmus, beviltiškos nevilties dejones… viską nuslopins tylinčios sienos, langų grotos ir lemtingas, niekieno nekontroliuojamas, grėsmingas užrašas sielvartingam lape: „Beprotis!“ Ir jeigu atsitiktiniam šių niūrių namų lankytojui klientas pradės kalbėti apie išgyvenamas kančias, lankytojas išgirs kategorišką psichiatro išvadą: „Kliedesys!“ ir, tikėdamas mokslu, lankytojas tiktai patrauks pečiais, o jo širdis suvirpės nuo matomų kančių sunkumo…

 

Nikolajus Vasiljevičius Krainskis, 1911 m.,
pirmasis dabartinės Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės vyriausiasis gydytojas
(iš rusų kalbos vertė D.Survilaitė)

("Klubo 13 ir Ko žinios", 2006 m. Nr.3/33)