Kviečiame, bet neateikite...

Pavasaris buvo turtingas įvairių renginių, kuriuose mums teko dalyvauti. Kartais vykdavo net po kelis renginius tą pačią dieną. Apie tuos, kuriuose dalyvavome, pasiskaitysite šiame žurnale.
Į kai kuriuos renginius vos suspėjome. Matyt, buvome kviesti „dėl paukščiuko“, kad organizatoriai pasiteisintų, jog viskas daroma mums, vartotojams, arba „varžteliams“ (diskusijoms apie šią akciją žurnale skiriame daug dėmesio). Todėl mūsų Klubo nariai ir nelabai suprato, apie ką kai kuriuose renginiuose buvo kalbama...
Kovo pradžioje prasidėjo „apskritojo stalo“ diskusijos Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM); žinoma, galime pagrįstai abejoti, ar ne per vėlai, kada tiek nedaug liko iki liepos mėnesio, kai turi būti patvirtinta Psichikos sveikatos programos strategija, nutarta įtraukti į jos svarstymą ir vartotojus. Bet vis dėlto geriau vėliau negu niekad. Pirmasis susitikimas su dabar jau buvusiu SAM ministru Ž.Padaiga teikė daug vilčių. Buvo pažadėta pirmą kartą finansuoti nevyriausybines organizacijas iš SAM lėšų. Mūsų pažįstamas A.Jankūnas, Lietuvos laringektomuotų asmenų draugijos „Naujas balsas“ pirmininkas, kalbėjo gana piktai, bet vylėsi, kad reikalavimai paraiškoms bus daug paprastesni nei buvusioje Lietuvos invalidų taryboje (dabar – Neįgaliųjų reikalų departamentas). Vėliau pasirodė, kad reikalavimai paraiškoms ypač sudėtingi, o pateikimo terminas labai trumpas. Nors parengėme, mūsų nuomone, gerą, sudėtingą projektą, bet nesuspėjome gauti begalės pažymų iš banko, „Sodros“ ir kt. (pinigų žadėta skirti vos 200 000, vienai organizacijai – tik iki 10 000 Lt). Vėl gaus tik „rinktiniai“, ypatingai nusipelnę ar pažįstami. Jau pasibaigus paraiškų teikimo terminui, elektroniniu paštu prisistatė nauja SAM atstovė nevyriausybinėms organizacijoms, kuri nuo šiol mus globos ir mumis rūpinsis... Apie keturių mūsų organizacijų raštą SAM ministrui ji nieko nežinojo (žr. Kreipimąsi praeitame mūsų žurnalo numeryje).
Balandžio mėn. antrajame susitikime SAM mes buvome informuoti, kaip numatoma dalyti Europos Sąjungos pinigus, kurie dar negauti. Mums pasirodė keista, kad didelę pinigų dalį numatoma skirti kelioms psichiatrijos ligoninėms brangiai aparatūrai įsigyti. O pagalbai bendruomenėje – kas liks. Nors naujieji psichiatrijos veikėjai (seniau save vadinę „reformatoriais“) visuose renginiuose kaip tik kalba priešingai: „Viską bendruomenei“, – deklaruoja jie. Kaip čia bus – neaišku: juk pinigai dar negauti. Primena briedžio, kuris dar girioje ganosi, dalybas...
Pagaliau, gegužės 17 d., mums buvo pranešta, kad kitas susitikimas, skambiai pavadintas „Investicijos į žmogiškuosius išteklius psichikos sveikatos sektoriuje: kaip išnaudoti ES paramos ir kitas galimybes“, vyks gegužės 26 d. Per tris dienas reikėjo pasiūlyti renginio dienotvarkę, tiksliau, pareikšti pageidavimus pristatyti savo organizaciją. Žinojau, kad turėsiu dalyvauti konferencijoje Palangoje, todėl pasiūliau dalyvauti Zinai ir Monikai. Tik prieš patį renginį pasipylė raštai. Prieš pusantros dienos iki diskusijos gavome pasiūlymą: „pasirengiant diskusijai, siūlome remtis šiais tekstais“, taip pat – ir tuos tekstus bei klausimus, o likus dienai – dar 14 „vieno svarbaus teksto“ puslapių. Nežinau, kaip pasiruošė Zina ir Monika tai diskusijai, bet kiekviena suprato kitaip; taip ir liko neaišku, ar bus skiriama lėšų ir ES fondų pacientų mokymui, ar ne.
Birželio 9 d. turėjo būti dar vienas susitikimas. Matyt, rezultatai bus panašūs. Jeigu tik per gausybę kvietimų suskubsime į tą diskusiją nueiti.
Gegužės 26 d. vyko dar vienas renginys – buvo skelbiama apie paciento „patikėtinio pareigybės“. Į šį renginį nuvyko Valentinas (ką jis ten sužinojo – skaitykite žurnale). Gerai, kad prieš dvi dienas mūsų Klubo nariai tyrė teisių pažeidimus Vilniaus m. psichikos sveikatos centre (taip jie sužinojo apie renginį iš VMPSC direktoriaus M.Marcinkevičiaus), nes elektroniniu paštu apie renginį mums buvo pranešta gegužės 24 d., paštu – gegužės 25 d. (laišką gavome tik gegužės 29 d.). Na, o kvietimo „viršūnę“ pasiekė bendrija „Giedra“, kuri dalyvauja patikėtinio projekte: iš „Giedros“ jau po renginio (05 29) gavome elektroninį laišką, kuriame puikuojasi data „Ketvirtadienis, 2001 m., rugsėjo 27 d. 12: 44.50“. Nors dėk į nesąmonių muziejų. Kam organizacijai elektroninis paštas, jei ji nemoka juo naudotis? Atrodo, kad visi jau užmiršo, kaip reikia skambinti telefonu... Beje, apie patikėtinį. Patikėtinio pareigos bus einamos atstovaujant viso Vilniaus pacientams, tik kažkodėl asmuo šiam darbui nebuvo renkamas ar bent jau kelių organizacijų siūlomas; tiesiog paskyrė, ir tiek. Neteko girdėti apie tokią Klementiną Gečaitę. Gal ji ir labai gera mergina, bet – ką ji nuveikė Vilniaus psichikos pacientų labui?..
Ir dar apie tuos renginius, kuriuose nedalyvavome. Nes kvietėjai nenorėjo. Tik nesupratome, kodėl kvietė... Gegužės 29 d. gavome laišką iš „Vilties“ bendrijos su pakvietimu dalyvauti gegužės 26 d. leidinio „Spalvų muzika“ pristatyme. Labai gerbiame „Spalvų orkestro“ vadovą Romualdą Brūzgą, esame buvę keliuose jo orkestro koncertuose, net reklamavome jį Lenkijoje, Balstogėje, kur neseniai girdėjome panašaus orkestro pasirodymą. Tikrai su malonumu būtume dalyvavę ir knygos pristatyme. Tik kad organizatoriai nenorėjo. Tad kodėl siuntė kvietimą? Kad duotų uždirbti Lietuvos paštui, ar kad ir vėl – „padėtų paukščiuką“?
Panašiai atsitiko ir dėl kvietimo dalyvauti užimtumo centro prie Vilniaus Socialinės paramos centro atidaryme. Praėjęs keletą pašto operacijų, laiškas su kvietimu atsidūrė ant mūsų stalo prieš tris valandas iki renginio pradžios. Nuėjo Monika, kuri gyvena netoliese. Gerai, kad tą dieną buvo laisva.
Gerbiami įvairių renginių organizatoriai! Prisiminkite, kad laiškas kartais net Vilniuje keliauja mažiausiai tris dienas! Kad ant voko reikia užrašyti pašto indeksą! (Siunčiant laišką reikia užrašyti ir savo pašto indeksą – jį galima sužinoti artimiausiame pašte arba internete!). Į renginį galima pakviesti telefonu (mūsų rekvizitai – kiekviename mūsų žurnalo paskutiniame puslapyje).
Ir jau visai baigdama. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė D.Kašubienė organizuoja dar vieną savo konferenciją birželio 14 d. Pakvietimą (su numatoma programa!) mūsų Klubo nariai gavo daugiau kaip prieš dvi savaites... Turbūt, p.Danutė nori, kad mes ateitume...

D. Survilaitė
Klubo „13 ir Ko“ vadovė

("Klubo 13 ir Ko žinios", 2006 m. Nr.2/32)