Nekvailiokim – gerkim vaistus!

Pirmą spalio savaitę laidoje „Prašau žodžio“ per Lietuvos TV pasirodė šizofrenija sergą ligoniai, kurie kėlė kai kurias psichikos paslaugų vartotojų problemas. Tačiau juos pačius, kiek supratau, vargu ar pavadinsi psichikos paslaugų vartotojais, nes jie nevartoja vaistų, bent jau cheminių. O kad kitokios psichikos paslaugos jiems nepadeda, buvo galima suprasti nes tik iš to, kad pvz., p. L. Čiukšienė prieš porą metų patyrė eilinę psichozę, bet ir iš jų kalbų. Pavyzdžiui, laidos vedėjas klausia vieno dalyko, o jie atsako nei į tvorą, nei į mietą. Vyriškis (atleiskite, kad neprisimenu jo nei pavardės, nei vardo), atrodo, išvis „atsakymus“ skaitė iš kažkokios šnairynės (špargalkės). Man, kaip senam psichikos ligoniui, atrodo, kad jiems abiem tikrai praverstų išgerti kokių psichotropikų. Juk tie vaistai tikrai nieko blogo nedaro, ypač jei tinka pacientui. Žinoma, jei netinka, tada reikia bandyti vis kitus, kol pasitaikys tinkami. Žinoma, gal kam gali pasirodyti, kad tokių vaistų jam nepritaikysi, tačiau jei psichikos ligonis jų negeria, tai anksčiau ar vėliau patenka į ligoninę. Gal išskyrus tik tokius atvejus, kai žmogus esti sveikas ir jokie psichotropikai jam nereikalingi. Tuo tarpu abu kalbėjusieji nesigyrė esą sveiki, o abu prisipažino esą šizofrenikai (tik kažkodėl save vadino rusiškai – „šizofrenikais“). Mano nuomone, jeigu jau prisipažįsti sergąs šia liga, tai ir vartok jai gydyti skirtus vaistus. Juk joks protingas žmogus nemes gerti širdies veiklą reguliuojančių vaistų, jeigu jo širdis iš tiesų nesveika ir tuos vaistus jam paskyrė kardiologas. Taip pat ir vėžininkas gydysis vėžį visokiais būdais, pradedant operacija ir baigiant chemoterapija, ir vilsis išgysiąs, nors dėl to gali rizikuoti kitų kūno organų ligomis, ir jokiu būdu nemes jam prirašytų vaistų į šiukšlių dėžę. Kitas dalykas – kiek tie vaistai ligoniui padeda ir ar gydytojas juos parinks tinkamai, – čia mes nesame apdrausti, kaip nesame apdrausti nuo mirties, kurios išvengti kol kas dar niekam nepavyko ir ją nugalėti gali nebent Viešpats Dievas. Kažin ar kada nors tai priklausys nuo žmogaus valios, o kol esame mirtingi, tai kuo toliau, tuo kiekvieno iš mūsų ligų sąrašas vis labiau ilgėja, o viena iš tokių ligų ir yra šizofrenija. Taigi nebūkime kvaili ir drąsiai gerkime vaistus!
Ir dar – iš kur žurnalistai sužino, kad tas ar kitas žmogus serga psichikos liga? Ir ar dar tebegalioja įstatymas, draudžiąs skelbti, kokia liga serga tas ar kitas asmuo? Jei taip, tai tokius paparacius reikėtų paduoti į teismą už paslapties išdavimą. Tačiau vargu ar tai tiktų minėtiems dviem ligoniams, per visą Lietuvą pasigarsinusiems, kokia liga jie serga. Tai būdingas šia liga sergantiesiems požymis, kurio jie atsikratytų, jeigu būtų išmintingesni ir vartotų vaistus.
Ladzijus