Narių palinkėjimai Klubo 13-tojo gimtadienio proga

Vasarą Suvalkuose su Klubo nariais matėme šį paminklą; iš vietinių gyventojų taip ir nepavyko išaiškinti, kam jis skirtas. O aš manau, kad jis galėtų būti ir specialiai man pastatytas: tas Klubas su skaičiumi „13“ – kaip didžiausias akmuo ant kelio – stumiu stumiu – niekaip negaliu nustumti... Bet kartu ir myliu – todėl ta didelė širdis.
Linkiu sau nepavargti, nepalūžti, toliau su meile stumti savo akmenį. O Jums, Klubo nariai, linkiu judėti, riedėti net pasišokinėjant!

Klubo vadovė Danguolė Survilaitė

Klubas nuo pat pirmojo apsilankymo priėmė mane kaip vieninga šeima, o Klubo nariai tapo artimesni už gimines. Klubas suteikė galimybę sužinoti apie kitas organizacijas ir susitikti su pacientais užsienyje. Klubo dėka tapau labiau pasitikinti savimi, darbingesnė ir atkaklesnė. Ši patirtis neleidžia nusiminti, suteikia viltį, kad rytoj bus geriau ir kad visi drauge nugalėsime sunkumus.
Linkiu Klubui klestėti ir toliau. Linkiu, kad mūsų veikla padėtų kuo didesniam vartotojų skaičiui visoje Respublikoje.

Monika Nemanytė

Turbūt viena iš būtiniausių sąlygų, kad gyvenimas atrodytų prasmingas – tai jaustis reikalingam ir naudingam. Džiaugiuosi, kad čia, Klube „13 ir Ko“, galiu įgyvendinti didesniąją dalį savo sugebėjimų ir pasitarnauti kitiems, taip pat kartais atstovauti ne tik savo asmeniniams interesams, bet ir mūsų visų, vartotojų, bendram labui.
Džiaugiuosi, kad yra šis Klubas, ir linkiu, kad atšventęs 13-uosius savo gyvavimo metus, Klubas ir ateity nepristigtų idėjų bei energijos naujiems mūsų laukiantiems iššūkiams ir būtų pasiruošęs visoms gyvenimo permainoms!

Edmundas Mažonas

Mūsų Klubui „13 ir Ko“ – trylika metų. Taigi magiškoji nelaiminga sukaktis. Dėl šio skaičiaus savo organizacijos pavadinime ne kartą buvome klausti, ar nesame satanistų organizacija. Ne, šėtono neišpažįstame, nors skaičius „13“, nuneigdamas prietarus, mums lig šiol buvo tik palankus. Palankus naujoms pažintims užmegzti. Bendraujant su kitų organizacijų atstovais įvairiuose renginiuose namie ir užsienyje, visi lengvai įsimindavo mūsų organizacijos pavadinimą dėl visuotinai žinomų mitų apie šio skaičiaus išskirtinumą.
Mielieji Klubo nariai, tegul šis tariamai nelaimingas skaičius šiais metais ir vėl neša sėkmę mūsų veiklai bei pažintims su naujais draugais.

Zina Samsanavičiūtė

2006 03 24