Zina Samsanavičiūtė, Klubo „13 ir Ko“ Pacientų teisių gynimo grupės vadovė

1976 m. baigė Vilniaus Valstybinio universiteto teisės fakultetą, įgijo teisininkės kvalifikaciją. Klubo „13 ir Ko“ narė nuo 1995 m., Klubo valdybos narė nuo 1997 m., projekto koordinatorė nuo 2004 m.
     Šiuo metu pagrindinė Zinos veiklos sfera – pacientų teisių gynimas, kurio ji ėmėsi intensyviau nuo 2002 m. Buvusių bendradarbių padedama įsigijo būtiniausių teisės aktų, juos studijavo. Paruošė anketas pacientams apklausti. Nuo 2004 m. kartu su kitais grupės nariais Zina vyksta į psichiatrijos ligonines ir pensionatus, kur skaito pranešimus pacientams ir gyventojams, pageidaujančius konsultuoja, apklausia pagal anketas, pakaitomis su kitais grupės nariais apibendrina tyrimų rezultatus, rašo ataskaitas bei straipsnius Klubo žurnalui.

     Dalyvavo tarptautiniuose suvažiavimuose ir seminaruose apie pacientų teises ir jų gynimą :
· 1996 09 13-16 tarptautinio fondo Hamlet Trust suorganizuotame seminare apie psichikos pacientų organizacijų veiklos formas ir teisinius pagrindus, Taline, Estijoje.
· 1999 09 11-12 Lenkijos ir Lietuvos bendroje konferencijoje „Psichikos sveikatos apsauga – pagalba ir savipagalba“, skaitė pranešimą „Visuomenė ir mes“, Kielcuose, Lenkijoje.
· 2000 06 22-24 VI-joje Europos klubų konferencijoje, skirtoje klubų veiklos 50-mečiui paminėti ir jų veiklai plėtoti Rendsburge, Vokietijoje.
· 2001 11 14-20 „GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illnness Advocacy Networks – Pasaulinės psichikos pacientų gynimo tinklo sąjungos) metiniame suvažiavime Maltoje.
· 2003 11 08-12 Hamlet Trust organizuotame seminare apie neįgaliųjų socialinių įmonių veiklos teisinius aspektus, Tiranoje, Albanijoje.
· 2004 05 12-18 Europos psichikos neįgaliųjų gynimo programos (Mental Disability Advocacy Program) ir Budapešto atviros visuomenės fondo suorganizuotame seminare „Psichikos sveikatos problemų turinčių žmonių teisės“ Kišiniove, Moldovoje.
· 2005 09 28-10 02 EUFAMI (European Federation of Associations of Families of Mentally Ill People – Šeimų, turinčių psichikos ligonių, Europos asociacijų federacijos) suorganizuotoje konferencijoje, skirtoje pačių pacientų dalyvavimui, ginant savo teises, ir VIII-ame GAMIAN-Europe metiniame suvažiavime Bukarešte, Rumunijoje.

Dalyvavo tarptautinės reikšmės sveikatos priežiūros organizatorių ir skaitovų suorganizuotuose mokymuose Lietuvoje:

· 2002 06 13-14 tarptautiniame seminare „Proto ir psichikos negalios žmonių teisės Lietuvoje“, kurį Vilniuje suorganizavo Mental Disability Advocacy Center (Psichikos neįgaliųjų gynimo centras), reziduojantis Budapešte,Vengrijoje.
· 2003 11 25-26 Hamlet Trust surengtame seminare „Juridiniai aspektai psichiatrijos praktikoje“ Kaune.
· 2004 12 03-05 Dreifuso sveikatos fondo (Dreifus Health Foundation) suorganizuotuose mokymuose „Problemų sprendimas siekiant sveikatos“ Vilniuje.
· 2005 09 05-07 Nacionalinio Airijos Universiteto teisės fakulteto suorganizuotuose mokymuose „Įstatymai prieš neįgaliųjų diskriminavimą“ Vilniuje.
· 2005 12 15 Lietuvos Teisės ir demokratijos plėtros centro seminare „LR Civilinis kodeksas – civilinė atsakomybė“.
· 2007 06 17-20 seminare "Kova prieš diskriminaciją praktikoje" Triere, Vokietijoje.
   Kasmet dalyvauja Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos organizuotuose mokymuose, taip pat kitų NVO organizuojamuose teisinės praktikos seminaruose (po 3-4 renginius per metus).

Kūrybinė veikla

   Zina dalyvauja įvairioje Klubo veikloje. Į Klubą ji atėjo su pluoštu eilėraščių, kuriuos pradėjo rašyti tik susirgus. Iki šiol jos didžiausias pasididžiavimas – Klubo 1999 m. išleista eilėraščių rinktinė „Vėjo malūnai“. Rinktinėje – penkių Klubo narių eilėraščiai, taip pat ir Zinos.
  Klubo pirmininkės skatinama Zina nuo 1999 m. pradėjo rašyti straipsnelius į „Klubo „13 ir Ko“ žinias“. Iš pradžių sugebėdavo parašyti po vieną straipsnelį laikraščio numeriui, o paskutiniu metu parašo jau 3-4 didesnės apimties rašinius įvairiomis temomis. Vyraujančios temos: pacientų teisių klausimai, Lietuvos ir tarptautinių įstatymų aptarimas, psichikos sveikatos politikos aktualijos, Klubo veikla, dalyvavimas įvairiuose renginiuose (seminaruose, konferencijose). Zina rašo ir apžvalginius, ir diskusinius straipsnius. Paminėtini:
   · „Visuomenė ir mes“ (1999, Nr.1, skaitytas Lenkijos ir Lietuvos bendroje konferencijoje Kielcuose 1999 m.) – pats pirmasis straipsnis,
   ·„Toli nuo Holivudo“ (2000, Nr.4),
   · „Ar privalome patirti papildomas traumas? Apie žalos pacientams atlyginimą“ (2003, Nr.4),
   · „Apribojimai dirbti – psichikos pacientų teisių apsauga ar diskriminavimas“ (2004, Nr.1),
   ·„Europietiški psichikos sutrikimų gydymo standartai pakeliui į Lietuvą. Pažangios naujovės ir galimi praradimai“ (2005, Nr.2),
   ·„Izoliacija ar sauga?“ (2006, Nr,2),
   · „Psichikos ligoninės pralaimėjo bylas pacientams“ (2006, Nr.4).
    Keletą šių straipsnių perspausdino Lietuvos psichiatrų asociacijos žurnalas „Psichiatrijos žinios“.
2005 m. balandžio mėn. Zina dalyvavo bendrame projekte su Vilniaus dailės akademijos tekstilės katedros studentais, mokėsi neaustinės tekstilės technika velti kilimus. Jos kilimas „Raudonoji gėlelė“ buvo eksponuojamas Atviros Lietuvos fonde, parodoje „Suveltos mintys“ Lietuvos medicinos bibliotekoje, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) fojė, puošė „Psichiatrijos žinių“ (2006, Nr.1) viršelį. 2006 m. rugpjūčio mėn. Zina savaitę Tarptautiniame neįgaliųjų kūrėjų plenere Kuklėse, Lenkijoje, tobulino stiklo dekoravimo techniką.