Edmundas Mažonas, žurnalo „Klubo „13 ir Ko“ žinios“ kalbos redaktorius

      1994 m. baigė vidurinę mokyklą, šiuo metu Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU) neakivaizdžiai studijuoja lietuvių filologiją. Yra dirbęs lietuvių kalbos redaktoriumi, verčia iš latvių kalbos. Klubo narys nuo 1994 m.
      Nuo 2001 m. pradėjo rašyti į Klubo žurnalą, nuo 2004 m. reguliariai dalyvauja pacientų teisių gynimo grupės veikloje - psichiatrijos ligoninių pacientų ir psichoneurologijos pensionatų gyventojų apklausose. Nuo 2005 m. - Klubo valdybos narys; redaguoja "Klubo "13 ir Ko" žinias"' - rašo diskusinius straipsnius, išklausytų renginių, - tarptautinių ir Lietuvos organizacijų rengiamų seminarų, konferencijų, susijusių su pacientų teisėmis ir kitomis pacientams svarbiomis temomis, - apžvalgas. Užsienyje, drauge su kitais Klubo nariais, dalyvavo psichikos paslaugų vartotojams skirtuose mokymuose, konferencijose: 2003 m. Rumunijoje, Bukarešte, 2004 m. Moldovoje, Kišiniove, 2005 m. Vengrijoje, Budapešte, Prancūzijoje, Nicoje, 2007 m.
       Atstovaudamas Klubui, yra atvirai, neanonimiškai bendravęs su žiniasklaida: kalbėjęs TV, radijo laidose, davęs interviu spaudai.
      Rašo eilėraščius, apsakymus, kurie buvo publikuoti Klubo žurnale, piešia. Ne vienas Edmundo piešinys buvo eksponuotas kiekvienais metais Klubo rengiamose parodose. Su kitais Klubo nariais 2005 m. balandį dalyvavo Vilniaus meno akademijos surengtame "Veltinio simpoziume", jame, iš akademijos tekstilės studentų gavęs minimalių veltinės kamšytinės technikos žinių, suvėlė kilimą "Paukštis", kuris keletą kartų buvo demonstruotas parodose. Šiuo Edmundo darbu ir piešiniu "Naujamečio vaivorykštės" buvo iliustruoti du "Psichiatrijos žinių" žurnalo numeriai ("Paukštis" ir "Eglutės"). Parodoje "Seni geri paveikslai..." Lietuvos medicinos bibliotekoje (2007 spalio mėn.) eksponuotas Edmundo paveikslas "Paukščiai" (2001).