Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija

english

french

 
 •   Išleistas naujas žurnalo "Klubo 13 ir Ko žinios" numeris Nr. 47
 • Archyvas>>>
  Klubo kronika 2006m.

  Gruodžio 19 d.

  Bendrijoje "Būkime kartu" įvyko tradicinė Klubo kalėdinė vakaronė.

  Gruodžio 15 d.

  7 Klubo pacientų teisų gynimo grupės nariai dalyvavo Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje vykusioje konferencijoje "Pacientų teisės psichiatrijos įstaigose: įstatymai ir praktika".

  Gruodžio 13 d.

  Z.Samsanavičiūtė, M.Nemanytė ir R.Petravičius Klubo narių dalyvavo konferencijoje "2007 metai: laikas pradėti dialogą", vykusioje "Best Western Naujasis Vilnius" viešbutyje. Konferenciją surengė asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas".

  Gruodžio 11 d.

  9 Klubo pacientų teisų gynimo grupės nariai apklausė Šaukėnų psichiatrijos ligoninėje besigydančius pacientus.

  Gruodžio 8 d.

  M.Nemanytė ir R.Petravičius dalyvavo Nacionalinės filharmonijos salėje vykusiame sveikos gyvensenos kultūros ugdymo forume "Sveika tauta - Lietuvos vertybė". Forumą organizavo Sveikatos apsaugos ministerija ir Seimo sveikatos reikalų komitetas.

  Gruodžio 2 d.

  10 Klubo narių dalyvavo koncerte Kongresų rūmuose. Koncertas, kurį organizavo Lietuvos muzikų rėmimo fondas kartu su bendrija "Atgaiva", buvo skirtas Pasaulinės žmonių su negalia dienos paminėjimui.

  Lapkričio 29 d.

  M.Nemanytė ir G.Mikutas dalyvavo Tarptautinei neįgaliųjų dienai pažymėti skirtoje konferencijoje „Neįgaliųjų užimtumas – nuo dienos užimtumo iki įdarbinimo“.

  Lapkričio 24 d.

  D.Survilaitė ir Z.Samsanavičiūtė dalyvavo V Nacionalinėje sveikatos politikos konferencijoje „Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas: vienykime jėgas“.

  Lapkričio 21 d.

  D.Survilaitė, D.Gaurilčikienė ir M.Nemanytė dalyvavo IX Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forume, kuris vyko „Forum Palace“ viešbutyje.

  Lapkričio 15 d.

  Pacientų teisių gynimo grupė lankėsi Šiaulių psichiatrijos ligoninėje, kur administracijos pageidavimu apklausė besigydančius pacientus.

  Lapkričio 11 d.

  D.Survilaitė ir M.Nemanytė dalyvavo Barselonoje, Ispanijoje, vykusioje konferencijoje, skirtoje pacientų organizacijoms „Fizinė gerovė psichikos sveikatoje: laikas veikti“.

  Lapkričio 2 – 4 d.

  Dalyvavome 9-ame GAMIAN - Europe suvažiavime. M. Nemanytė išrinkta į GAMIAN'o valdybą.

  Spalio 10 d.

  Psichikos sveikatos dienos proga D. Survilaitė, D. Gaurilčikienė, A. Lukoševičienė, M. Nemanytė ir Z. Samsanavičiūtė atidarė nedidelę Klubo narių paveikslų parodą farmacijos kompanijos AstraZeneca būstinėje.

  Spalio 9 d.

  Lietuvos medicinos bibliotekoje atidarėme veltinių parodą „Suveltos mintys“.

  Spalio 7 d.

  8 Klubo nariai dalyvavo „Bičiulių“ klubo paveikslų parodos atidaryme Kaune, Tautinių mažumų centre. Eksponavome ir mes savo dviejų Klubo narių Sergiejaus ir Edmundo 7 paveikslus.

  Spalio 3 d.

  M.Nemanytė dalyvavo kompanijos ACCOR Services veiklos pristatyme Vilniaus savivaldybės posėdžių salėje.

  Rugsėjo 29-30 d.

  13 Klubo narių sėkmingai pristatė savo veiklą parodoje „BaltMEDICA“ LITEXPO rūmuose.

  Rugsėjo 22 d.

  D.Survilaitė ir D.Gaurilčikienė dalyvavo VIII seminare „Partnerystės tarp sektorių kūrimas psichikos sveikatos srityje“ iš ciklo „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ Kaune, VDU salėje. Seminarą organizavo Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

  Rugsėjo 19 ir 20 d.

  Su Klubo nariais susitiko ir apie pacientų teisių gynimą kalbėjosi M.Riomerio Teisės universiteto magistrė Laura Navickaitė, rašanti magistro darbą apie psichikos pacientų teises.

  Rugsėjo 9 d.

  Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikėme paraiškas 4 projektams 2007-iems metams: „Psichikos pacientų teisių gynimas“, „Žurnalas „Klubo 13 ir Ko žinios“, „Interneto svetainės www.club13.lt atnaujinimas“ ir „Psichikos pacientų atstovavimas“.

  Rugsėjo 5 d.

  Jau antrą kartą šiais metais buvo organizuojamas tarptautinis seminaras „Rytų Europa socialinių pokyčių kontekste: socialinė sauga ir socialinis darbas Lietuvoje“ socialinio darbo specialistams, studentams ir dėstytojams iš Vokietijos ir Lietuvos. Klubo nariai svečiams iš Vokietijos surengė diskusiją „Lietuvos psichiatrija vakar, šiandien ir rytoj pacientų akimis“. Edmundas, Zina ir Monika skaitė pranešimus.

  Rugsėjo 3 d.

  Sėkmingai dalyvavome Nevyriausybinių organizacijų mugėje, kuri buvo surengta „Sostinės dienų 2006“ metu.

  Rugpjūčio 16-21 d.

  Z.Samsanavičiūtė, M.Nemanytė, V.Lukanovas ir D.Survilaitė su anūke Ona dalyvavo 9-me tarptautiniame neįgaliųjų kūrėjų plenere Kuklėse, Lenkijoje.

  Liepos 25 d.

  D.Survilaitė, Z.Samsanavičiūtė ir M.Nemanytė dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuotame pasitarime dėl 2007-ųjų metų renginių.

  Liepos 24 d.

  Pacientų teisų gynimo grupė surengė seminarą apie Lietuvos ir Europos Sąjungos įstatymus bei diskusiją „Negaliu ar nenoriu?“ Lietuvos psichikos sveikatos paslaugų vartotojų vasaros stovykloje Berčiūnuose (Panevėžio raj.).

  Liepos 19-20 d.

  Pacientų teisų gynimo grupė apklausė Pakruojo rajono Linkuvos pensionato gyventojus.

  Liepos 17-18 d.

  Z.Samsanavičiūtė, M.Nemanytė ir G.Umbrasas dalyvavo seminare „Psichikos sveikatos politikos sprendimų įtakojimas“, kurį organizavo Globali iniciatyva psichiatrijoje.

  Liepos 16 d.

  12 Klubo narių Švenčionių rajone šventė kelių savo narių gimtadienius ir vardines.

  Liepos 14 d.

  D.Survilaitė ir A.Mikulskienė dalyvavo mokymuose apie tai, kaip Neįgaliųjų reikalų departamentui 2007-iesiems m. parengti ir pateikti neįgaliųjų socialinės intergracijos programų paraiškas.

  Liepos 11 d.

  Klubo nariai surengė išvažiuojamuosius seminarus „Psichikos pacientų teisės“ Kauno klubuose „Centras“ ir „Likimo draugai“.

  Birželio 20 d.

  A.Lukoševičienė, M.Nemanytė ir D.Survilaitė lydėjo meno terapeutę, viešnią iš JAV, Nensi Sleiter (Nancy Slater) ekskursijoje į Trakus.

  Birželio 16 d.

  D.Gaurilčikienė, A.Lukoševičienė, M.Nemanytė, Z.Samsanavičiūtė, G.Umbrasas ir L.Čiukšienė dalyvavo baigiamojoje konferencijoje „Nuoseklios psichikos sveikatos grandies sukūrimas“ („Vasaros Matra“) Vilniaus m. psichikos sveikatos centre.

  Birželio 15 d.

  A.Mikulskienė dalyvavo konsultaciniame renginyje pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas 2006 m. Europos socialinio fondo paramai gauti „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

  Birželio 14 d.

  D.Survilaitė, D.Gaurilčikienė, A.Lukoševičienė, M.Nemanytė, Z.Samsanavičiūtė ir E.Mažonas dalyvavo VII seminare „Efektyvi priežiūra, siūloma rimtų psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, kartu su bendruomenėje teikiamomis paslaugomis“ iš ciklo „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ Vilniaus Antakalnio poliklinikos salėje. Seminarą organizavo Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

  Birželio 9 d.

  D.Survilaitė, Z.Samsanavičiūtė ir M.Nemanytė dalyvavo trečioje apskritojo stalo diskusijoje „Investicijos į psichikos sveikatos priežiūrą ir ES fondų parama“ Sveikatos apsaugos ministerijoje.

  Birželio 9 d.

  A.Lukoševičienė dalyvavo konferencijoje „NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, pasirengiant įgyvendinti LR socialinių paslaugų įstatymą“ LR Seime. Konferenciją surengė Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija.

  Birželio 7-21 d.

  Vladimir Lukanov ir Tautginas Bliūdžius stovyklavo Šiaulių psichiatrijos ligoninės psichosocialinės reabilitacijos centro dienos stacionare.

  Birželio 7 d.

  Klubo susirinkime mums koncertavo Vasaros ligoninės romansų ansamblis „Kvietkas“.

  Birželio 5 d.

  D.Survilaitė ir D.Gaurilčikienė dalyvavo Nacionalinės vartotojų konfederacijos ataskaitiniame susirinkime Teisingumo ministerijoje.

  Birželio 2 d.

  M.Nemanytė dalyvavo Socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybos veiklos pristatyme ir dienos centro psichikos neįgaliesiems atidaryme Socialinės paramos centre Vilniuje, Kauno 3/26.

  Gegužės 30 d.

  D.Survilaitė, M.Nemanytė, G.Mikutas ir T.L.Bliūdžius dalyvavo Radviliškyje vykusioje konferencijoje „Neįgaliųjų dalyvavimas sprendimų priėmime: realijos, perspektyvos ir problemos“. Konferenciją organizavo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Radviliškio savivaldybė ir Globali iniciatyva psichiatrijoje.

  Gegužės 30 d.

  A.Lukoševičienė dalyvavo konferencijoje LR Seime „Ar aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“

  Gegužės 26 d.

  V.Dubinas dalyvavo pacientų patikėtinės K.Gečaitės prisistatyme Vilniaus m. psichikos sveikatos centre.

  Gegužės 26 d.

  M.Nemanytė ir Z.Samsanavičiūtė dalyvavo antroje diskusijoje „Investicijos į žmogiškuosius išteklius psichikos sveikatos sektoriuje“ Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijoje.

  Gegužės 24-26 d.

  Klubo pirmininkė D.Survilaitė dalyvavo 14-oje Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencijoje „Sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo ir slaugos integravimas į sveikatos sistemą“ ("Integrating health promotion, prevention, treatment and care for chronic diseases across the health system“). Ši konferencija vyko Palangoje.

  Gegužės 24 d.

  Klubo nariai apklausė besigydančius Vilniaus m. psichikos sveikatos centre (skaityti straipsnį>>>).

  Gegužės 19 d.

  Klubo pirmininkė D.Survilaitė skaitė du pranešimus: „Apie menininkų psichikos sutrikimus“ ir „Ką mums gali atskleisti psichikos ligonių piešiniai“. Antrajame demonstruoti ir keli Klubo narių piešiniai. Ateityje numatome spausdinti šių straipsnių ištraukas.

  Gegužės 6-7 d.

  Klubo „13 ir Ko“ nariai lankėsi Balstogės draugijos NIKE renginyje.

  Balandžio 25 d.

  Klubo „13 ir Ko“ nariai skaitė pranešimus socialinio darbo specialistams, studentams ir dėstytojams iš Vokietijos ir Lietuvos tarptautiniame seminare „Rytų Europa socialinių pokyčių kontekste: socialinė sauga ir socialinis darbas Lietuvoje“.

  Balandžio 10 d.

  10 Klubo narių lankėsi Valstybinio Jaunimo teatro spektaklyje „Ožka, arba Kas ta Silvija?“

  Balandžio 5 d.

  5 Klubo nariai dalyvavo konferencijoje LR Seime „Žmogaus teisių gynėjai Lietuvoje ir užsienyje“. Konferenciją organizavo Lietuvos žmogaus teisių lyga.

  Balandžio 4 d.

  D.Gaurilčikienė ir E.Mažonas dalyvavo VI-ajame seminare ,,Veiklos, orientuotos į pažeidžiamo amžiaus žmonių poreikius, skatinimas“ iš ciklo „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ Kauno medicinos universiteto salėje. Seminarą organizavo Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

  Kovo 8 d.

  13 Klubo narių dalyvavo ekskursijoje į Taikomosios dailės muziejų.

  Kovo 3 d.

  D.Survilaitė dalyvavo nevyriausybinių organizacijų vadovų susitikime su Sveikatos apsaugos ministru Ž.Padaiga.

  Kovo 1 d.

  Įvyko Klubo „13 ir Ko“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame patvirtinta buvusioji valdyba: Danguolė Survilaitė (pirmininkė), Dijana Gaurilčikienė (pavaduotoja), Monika Nemanytė (sekretorė), Zina Samsanavičiūtė (pacientų teisių gynimo grupės pirmininkė), Nijolė Ramankevičienė, Raimondas Petravičius, Edmundas Mažonas („Klubo 13 ir Ko žinių“ kalbos redaktorius).

  Vasario 24 d.

  24 Klubo nariai ir jų draugai dalyvavo ekskursijoje į Prezidentūrą.

  Vasario 23-24 d.

  Šeši Klubo nariai dalyvavo seminare „Lietuvos teisės aktų atitikimas tarptautinėms žmogaus teisių normoms: psichikos ir proto negalės asmenų teisių apsauga“, kurį organizavo Globali iniciatyva psichiatrijoje.

  Vasario 21 d.

  Septyni Klubo nariai dalyvavo V-ajame seminare ,,Kova su neigiamu visuomenės požiūriu ir diskriminacija“ iš ciklo „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ Antakalnio poliklinikos salėje, Vilniuje. Seminarą organizavo Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija. Klubo „13 ir Ko“ vadovė D.Survilaitė skaitė pranešimą „Psichikos ligonio įvaizdžio gerinimas“.

  Vasario 3-5 d.

  D.Survilaitė dalyvavo naujai įstojusių į Europos Sąjungą šalių nevyriausybinių organizacijų konferencijoje, kuri vyko Prahoje.

  Sausio 23 d.

  Klubo nariai dalyvavo projekto apie Vilniaus miesto psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros strategijos pristatyme Vilniaus savivaldybėje.

  Sausio 17 d.

  5 Klubo nariai dalyvavo IV seminare ,,Visuomenės psichinės gerovės ugdymas“ is ciklo ,,Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“ Antakalnio poliklinikos salėje, Vilniuje. Seminarą organizavo Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

  Sausio 12-13 d.

  M.Nemanytė ir E.Mažonas dalyvavo III seminare ,,Psichikos sveikatos politikos sprendimų įtakojimas“, kurį organizavo Globali iniciatyva psichiatrijoje.

  >> grįžti į viršų

   

  Adresas: Parko 15, LT-11205, Vilnius, tel.: 8-5-267-06-13, fax: 8-5-267-15-03. Sąskaita: LT347300010002464311,
  AB "Hansabankas", Rotušės skyrius, kodas 73000
  E-mail: info@club13.lt